Trafik sinyal vericiler denildiğinde akla ilk gelen TS EN 12368 standardı veya belgesidir. Peki TS EN 12368 nedir? En son Ekim 2015’de revize edilen TS EN 12368:2015 standardı, sinyal lambaları (trafik lambaları, sinyal vericiler, trafik ışıkları) için oluşturulmuş bir standarttır.

Sinyal lambaları, esas olarak emniyet mesajlarını yolu kullanan kişilere iletmek ve belirli reaksiyonları almak için kullanılır. Yol trafiğindeki sinyal lambaları, bu bilgiyi, belirli bir anlamı olan ve ışık rengi ile aydınlatma yüzeyinin tasarımı açısından farklılıklar taşıyan ışıklarla optik olarak iletir.

Bir sinyal ışığının görülebilme mesafesi, rengine, ışık şiddetine, ışık şiddeti dağılımına, ışık yoğunluğuna ve ışık yoğunluğu homojenliğine, çevredeki ışık yoğunluğuna (arka plan ışık yoğunluğu), sinyal ışığının aydınlatma alanının büyüklüğüne, yanıltıcı sinyale (phantom – fantom sinyaline) ve gözlemci ile sinyal lambası arasındaki mesafeye ve açıya bağlıdır.

TS EN 12368:2015 standardı sadece yol trafiğinde kullanılan 200 mm ve 300 mm cam kaplı kırmızı, sarı ve yeşil sinyal lambalarını kapsar. Yaya ve yol trafiği kullanımı için sinyal lambaları görsel, yapısal, çevresel performansları ve deneylerine ait özellikleri tanımlar. Taşınabilir sinyal lambaları, bu standart kapsamı dışındadır.

TS EN 12368:2015 standardı kapsamında yapılan testler / deneyler şunlardır:

• Elektromanyetik Uyumluluk Testleri (EN 50293)

• Sinyal Lambalarının Çapı Ölçümü

• Sinyal Lambalarının Işık Şiddeti Ölçümü

• Işık Şiddeti Dağılımı Ölçümü

• Işık Yoğunluğu Homojenliği Ölçümü

• En Yüksek Yanıltıcı Sinyal (Phantom Sinyali) Ölçümü

• Sinyal Işıklarının Renklerinin Ölçümü

• Sembollü (Maskeli) Sinyal Işıkları Ölçümü

• Görülebilir Titreşim Deneyi (Visible Flicker)

• Darbe Direnci Deneyi (EN 60598-1:2014)

• Yapısal Bütünlük (Titreşim) Deneyi (EN 60068-2-64)

12. Giriş Sızdırmazlık (IP – Koruma) Testi (EN 60529)

13. Sıcaklık Aralığı (Kuru ısı – soğuk – sıcaklık değişimi) Deneyleri (EN 60068)

Bir trafik sinyal lambasının TSE belgesine sahip olması için yukarıda yer alan tüm testlerden olumlu sonuç alması gerekmektedir. Dolayısıyla TS EN 12368:2015 belgesine sahip olan bir sinyal verici için güvenilir, standartlara uygun, sağlam ve doğru bir ürün diyebiliriz. Bu belgeye sahip olmayan trafik lambaları kesinlikle kullanılmamalıdır. Ülkemizde Karayolları ve Belediyeler gibi otoriteler kesinlikle bu belgeyi şart koşmaktadır.