Kavşak Kontrol Cihazı veya Trafik Sinyal Denetleyici denildiğinde akla ilk gelen TS EN 50556 standardı veya belgesidir. TS HD 638 standardının yerine geçen TS EN 50556 standardı, TS EN 12675 kapsamındaki testleri de içermektedir. Peki bu TS EN 50556 standardı nedir ve neleri içermektedir?

Bu standart, Yol Trafik İşaret Sistemlerinin geliştirilmesi, tasarımı, deneye tabi tutulması, tesisi ve bakımı dâhil bu sistemlere ait kuralları kapsar. Bu standart özellikle, CEN tarafından yayınlanan aşağıdaki iki standardın elektroteknik bölümünü oluşturur:

EN 12368, Trafik kontrol donanımları – Sinyal lâmbaları

EN 12675, Trafik sinyal denetleyicileri – Fonksiyonel güvenlik kuralları

Yukarıdaki standardların her biri, bir işletme donanımını veya sistemini tarif etmek için bu standardla birlikte veya tek başına kullanılmalıdır. Bu durum, bu standartda tarif edilen elektroteknik yöntemler ve deneyler kullanılarak sağlanmalıdır.

Yol Trafik İşaret Sistemlerinin genel aydınlatma veya demiryolu işaretleşmesi ve haberleşmesi gibi diğer sistemlerle birlikte kullanılması durumunda bu standart genel güvenliğin riske atılmamasını sağlamak için diğer ilgili standartlarla uyumlu olmalıdır. Bu standart yalnızca kalıcı veya geçici olarak tesis edilen Yol Trafik İşaret Sistemlerini kapsar. Merkez ofis ve seyyar işaretleşme sistemleri bu kapsamda değildir.

TS EN 50556 standardı kapsamında yapılan testler / deneyler şunlardır:

• Güvenlik deneyleri

• Titreşim deneyi

• Darbe deneyleri

• Koruma deneyleri

• Kuru ısı deneyi

• Soğuk deneyi

• Yaş ısı deneyi

• Elektrik Deneyleri

• Elektrik güvenlik deneyleri

• Trafik Güvenlik Deneyleri

• Elektromanyetik uyumluluk deneyi

Bir kavşak kontrol cihazının TSE belgesine sahip olması için yukarıda yer alan tüm deneylerden olumlu sonuç alması gerekmektedir. Dolayısıyla TS EN 50556 belgesine sahip olan bir kavşak kontrol cihazı için güvenilir, standartlara uygun, sağlam ve doğru bir sistem diyebiliriz. Bu belgeye sahip olmayan kavşak kontrol cihazları trafik güvenliği kurallarına uygun olmayacağı ve sürücü ile yayaları tehlikeye sokacağından kesinlikle kullanılmamalıdır. Ülkemizde Karayolları ve Belediyeler gibi otoriteler kesinlikle bu belgeyi şart koşmaktadır.